Eğitimlerimiz

Eğiticinin Eğitimi Programı

Beyin akademide eğitim anlatmak isteyen eğitmenler, hali hazırda eğitimci olup eğitim kapasitesini artırmak isteyenler, eğitim tecrübelerini olgunlaştırıp eğitim vermeyi arzu, eğitmenlik kariyeri hayali kuranlar için Eğitici Eğitimi programımız bulunmaktadır. Eğitici Eğitimi programımız 5 hafta sürecek şekilde hazırlanmıştır. Her hafta farklı bir konsept üzerinden ilerlemektedir. Bu eğitim programı ile katılımcılar eğitim kalitesini arttırabilir, bir eğitimi baştan sona kurgulayarak sunabilir hale gelmektedir.

 • Online eğitimlerimiz WhatsApp üzerinden verilmektedir.
 • Program 1 Hafta WhatsApp Eğitim + Her haftanın sonunda Webinar şeklinde dizayn edilmiştir.
 • Her eğitimin sonunda katılım sertifikası verilmektedir.
 • Tüm programı eksiksiz tamamlayanlar “Eğitmen” sertifikası almaya hak kazanır.
1. Hafta – Sunum Teknikleri Eğitimi

Eğitim programımız dinleyiciler üzerinde kısa sürede etki bırakmak üzerine kurulu yeni nesil bir sunum eğitimidir. Konferans sunumları, salon konuşmaları tekniği üzerine yapılandırılmış, beynin etkin kullanımı, teknolojinin doğru şekilde kullanımı, algı prensipleri ile geliştirilmiştir.

Neden Sunum Teknikleri Öğrenmeliyiz?

 • Bilgiyi verimli şekilde karşı tarafa aktarmak,
 • Bilginin kalıcılığını sağlamak,
 • Öğrenme süresini hızlandırmak,
 • Sunumda doğru görselleri kullanabilmek,
 • Sunumu daha etkili hale getirmek
2. Hafta – İletişim Eğitimi

Bu eğitim programında katılımcıların sosyal ilişkilerinde diğer bireylerle olan iletişimlerini doğru ve etkili şekilde yönetebilmeleri için gerekli becerileri, yetkinlikleri kazanmaları hedeflenmektedir.

Neden Eğitim Ortamında İletişim Öğrenmeliyiz?

 • İletişimi yönetebilmek,
 • Kişinin kendisini daha iyi ifade etmesini sağlamak,
 • Doğru iletişim yollarını öğretmek,
 • Etkili geri bildirim almayı ve vermeyi sağlamak
3. Hafta – Teknoloji Eğitimi

Eğitim programımızda sunum yapmak isteyen katılımcıların sunumlarını daha etkili, daha akılda kalıcı bir şekilde yapmalarına yardımcı olmak ve yeni nesil araçlarla teknolojik yetkinliklerini geliştirmesi hedeflenmektedir.

Neden Teknolojik Yetkinlikleri Öğrenmeliyiz?

 • Sunumları daha etikili hale getirmek,
 • Yeni nesil araçlarla yetkinlikleri geliştirmek,
 • Dijital dönüşüm sağlayabilmek,
 • Veriyi görselleştirmek,
 • Online sunum yapabilmek
4. Hafta – Öyküleştirme Eğitimi

Bu program katılımcıların etkili bir iletişim ve bağ kurmasını sağlamayı, duygularını tanıyarak içsel motivasyonlarını yükseltmeyi ve hayat boyu eğitimlerinde öğrenme verimliliğini arttırmayı hedeflemektedir.

Neden Öyküleştirmeyi Öğrenmeliyiz?

 • Karşı tarafta duyguları uyandırmak,
 • Etkili iletişim sağlamak,
 • İçsel motivasyonu ortaya çıkarmak,
 • Öğrenme verimliliğini arttırmak,
 • Yaratıcılığı ve hayal gücünü desteklemek
5. Hafta – Yaratıcılık Eğitimi

21. Yüzyılın en gerekli yetkinliklerinden biri olan yaratıcılığı pek çok farklı noktadan inceliyoruz. Bu programda yaratıcılık ve yaratıcı düşünce nedir, nelerden etkilenir ve yaratıcılığımızı nasıl geliştirebiliriz sorularının cevabını bilimsel veriler sizlerle paylaşmayı hedeflemektedir.

Neden Yaratıcılığı Öğrenmeliyiz?

 • Yaratıcı düşünce becerilerini ve bilişsel esnekliği geliştirmek
 • Bilgiyi farklı yönleriyle kullanmak,
 • Yaratıcılığın yaşama kattıklarını anlamak ve oluşan farkı deneyimlemek,
 • Yaratıcı problem çözme becerilerini geliştirmek,
 • Eğitim ortamında yaratıcı ve inovatif içerikler hazırlamak

Beyin Akademi’den Aldığınız “Eğitmen Sertifikası” Size Neler Kazandırır?

 • Halihazırda eğitmenlik yapanların “eğitmenlik” becerilerini geliştirmesini sağlar,
 • İlk defa eğitmenlik yolculuğuna çıkanlar için iyi bir başlangıç sunar,
 • Kendi eğitimlerinizi Beyin Akademi çatısı altında açabilmenize olanak sağlar,
 • Yaratıcı Ebeveyn Ebeveyn Farkındalık semineri içeriklerine ulaşma ve bu içerikleri sunabilme imkanını sağlar,
 • Eğitim ve Çocuk Derneğimize ilk yıl aidat ödemeksizin üye olabilirsiniz,
 • Kidzania’da gerçekleştirdiğimiz Yaratıcı Ebeveyn atölyelerinde stajyer eğitmen olarak yer alabilirsiniz,
 • Yaratıcı Ebeveyn, Beyin Akademi sosyal medya hesaplarımızla ortak canlı yayınlar yapabilir bilinirliğinizi arttırabilirsiniz,
 • Beyin Akademi’nin eğitim faaliyetlerinde aktif olarak rol alabilirsiniz,
 • Eğitim sonrası gerçekleştirdiğimiz eğitmen toplantılarımız ile bizimle iletişim kurmaya devam edebilir aynı zamanda networkünüzü genişletebilirsiniz.

Eğitici Eğitimi Programına katılmak için eğitmen ya da eğitimci olma şartı aranmamaktadır.

Geleceğin Öğretmeni Programı

Yeni nesil teknolojik eğitim platformu Beyin Akademi olarak hazırladığımız “Geleceğin Öğretmeni” programı “her öğretmenin bilmesi gereken sinirbilim çalışmaları neler olabilir?” sorusu ile yola çıkılarak hazırlanmıştır. Eğitim kapsamında öğrenmeye etki eden değişkenler 10 başlık altında ele alınmaktadır. Bir hafta süresince ilgili konu başlığı altında önce temel teorik bilgi sunulacak, ardından temel çalışmalardan bahsedilecek ve sonuç kısmında bu bilimsel bilginin eğitim alanında uygulanmasına dair öneriler sunulacaktır.

1. Hafta - Algı
 • Algıları kontrol eden sistemler
 • Algısal filtreler
 • Algısal ilüzyonlar ve nedenleri
 • Algı ile bilgilerin eğitim alanına yansıması
2. Hafta - Dikkat
 • İnsan dikkatinin sınırları
 • İnsandaki 3 dikkat sistemi
 • Dikkati yönlendirme yolları
 • Ders çalışırken dikkati dağıtabilecek etkenler
3. Hafta - Motivasyon
 • Motivasyon kaynakları
 • İç motivasyonun önemi
 • Dersin amacını ve hayatta ne işe yarayacağını anlatmanın faydaları
 • Düşünce yapısı geliştirmenin önemi
 • Gelişime açık ya da sabit düşünce yapısı
 • Zekayı övmenin etkileri
4. Hafta - Öğrenmeye etki eden çevresel faktörler-1
 • Uykunun öğrenmedeki önemi
 • Telefonların uykuya etkisi
 • Uyku hijyeni
 • Kahvaltının okul başarısına etkisi
 • Ergenliğin okul yaşamındaki rolü
5. Hafta - Öğrenmeye etki eden çevresel faktörler-2
 • Arkadaş çevresinin olumlu ve olumsuz yönleri
 • Ailenin çocuğun okul başarısına etkileri
 • Erken yaşta kitap okumanın çocuk gelişimine etkisi
 • Çocuğu övmenin olumsuz etkileri
6. Hafta - Hafıza
 • Hafızanın temel çalışma prensipleri
 • Hipokampusun rolü
 • Daha iyi hatırlama için kullanılabilecek en etkili yöntemler
7. Hafta - İlişki kurma, öğrenme, anlama
 • Öğrenmenin temel prensipleri
 • Öğrenme yolları
 • Öğrenmeyi destekleyen yöntemler
7. Hafta - Biliş ve üstbiliş
 • Biliş ve üstbilişe ait yetkinlikler
 • Eğitimde üstbilişin rolü
 • Öğrencilerde üstbiliş geliştirme yöntemleri
 • İstenmeyen düşünceleri baskılama
9. Hafta - Bireysel Özellikler
 • Bireysel farklılıklara yaklaşım
 • Kişilik, mizaç ve karakter
 • Kişilik modelleri
 • Kendini kontrol etme
 • Zeka ve türleri
 • IQ ile başarı ilişkisi
 • Öğrencilerde heves ve beklenti
10. Hafta - Öğretmen
 • Öğrenmede öğretmenin rolü
 • Öğretmenin düşünce yapısının öğrencilere etkisi
 • Öğretmenin beklentisin öğrencilere etkisi
 • İyi öğretmenin özellikleri

Eğitim Sonu Kazanımlar

 • Eğitim materyallerini daha kolay algılanabilecek ve akılda kalacak şekilde düzenlemeyi öğrenir
 • Öğrencilerinin daha dikkatli ders çalışmasını sağlayacak, pratik bilgiler edinir
 • Öğrencilerin motivasyon kaynaklarını öğrenir ve doğru yönlendirmenin yollarını kavrar
 • Öğrenmeye etki eden çevresel faktörlerden uyku, kahvaltı ve ergenlik ile ilgili çalışmaların bulgularını kavrar
 • Öğrenmeye etki eden çevresel faktörlerden aile ve arkadaş çevresi ile ilgili çalışmaların bulgularını kavrar
 • Hafızanın nasıl çalıştığını öğrenir ve öğretilen bilgileri daha iyi hatırlamak için kullanılabilecek yöntemleri kavrar
 • İlişkilendirme, öğrenme ve anlama ile ilgili temel kavramları öğrenir ve öğrenmeyi destekleyen yöntemleri kavrar
 • Biliş ve üstbilişin eğitimdeki önemini kavrar, bu özellikleri geliştirme yöntemlerini öğrenir
 • Öğrenciler arasındaki bireysel farkları kavrar ve bu farklılıklara nasıl yaklaşacağını öğrenir
 • Öğretmenin düşünce yapısı ve beklentisinin öğrencilerin başarısını nasıl değiştirebileceğini kavrar ve doğru tutumu öğrenir.

Yaratıcı Ebeveyn Farkındalık Eğitimi

Yaratıcı Ebeveyn Farkındalık Eğitimimiz 1 hafta boyunca WhatsApp üzerinden 7 ayrı başlık olarak verilir. Whatsapp üzerinden alınan eğitimler workshoplar ile pekiştirilir. Belirlenen tarihlerde workshoplarda katılımcılar ile bir araya gelinir ve WhatsApp eğitiminin detaylı içeriği paylaşılır.

Farkındalık eğitimimiz her ebeveynin aile dinamiklerine uygun, kendi ebeveynlik modelini dizayn edebilmesini destekler ve çocuk beyni ile ebeveyn beyninin arasındaki mesafenin kapanmasını hedefler.

1. Gün - Çocuğu Tanımak
 • Ebeveyn-Çocuk İletişimi
2. Gün - Ebeveyn Olmak
 • Anne-Baba Tutumları
3. Gün - Çocuk Beyni
 • Çocukta Zihinsel-Sosyal-Duygusal Gelişim
4. Gün - Mutlu Çocuk
 • Başarı-Mutluluk İlişkisi
5. Gün - Sağlıklı Çocuk
 • Çocuklarda Beslenme
6. Gün - Mutlu Yetişkin
 • Yetişkinler ve İlişkiler
7. Gün - Dijital Çocuk
 • Çocuk-Teknoloji İlişkisi

Yaratıcı Ebeveyn Geniş Eğitim Programı

Yaratıcı Ebeveyn Geniş Eğitim Modüllerimizin her biri 1 hafta olarak tasarlanmıştır. Modüller birbirinden bağımsız olarak alınabilmektedir. 1 haftalık eğitim programımız;

 • Başlangıç Semineri (Canlı)
 • WhatsApp Eğitimi
 • Soru/Cevap Semineri (Canlı)
olarak paket halinde sunulmaktadır
Yaratıcı Ebeveyn Olmak


 • Ebeveyn Olmaya Hazırlık
 • Anne-Baba Tutumları
 • Ebeveyn-Çocuk İletişimi ve Olumlu Aile Dinamiği Oluşturma
 • Oyunla Çocuğu Keşfetme
 • Çocukta Davranış Değişikliği Yaratma
 • Ebeveyn-Teknoloji İlişkisi
 • Beyaz Yakalı Ebeveynler ve 21.Yüzyılda Ebeveyn Olmak
Bölüm Sonu Kazanımlar:
 • Her ebeveyn kendine uygun ebeveynlik modelini dizayn eder
 • Anne, baba ve çocuk arasındaki iletişim hataları fark edilir ve değiştirilir
 • Ailenin temelini oluşturan dinamikler doğru konumlandırılır
 • Çocuktaki olumsuz davranışlar olumlular ile değiştirilir
 • Çocuk beyni ile yetişkin beyni arasındaki mesafe kapatılır
Çocuk Beyni


 • Çocuğu Fiziksel-Zihinsel Gelişimi
 • Çocuğun Duygusal-Sosyal Gelişimi
 • Çocuğu Tanıma ve Anlama
 • Çocukta Mizaç ve Kişilik Oluşumu
 • Çocukta Değerler Sisteminin Yapılanması
 • Kavramsal Süreçlerin Gelişimi
 • Ergenlik ve Kimlik Oluşumu
Bölüm Sonu Kazanımlar:
 • Anne-baba çocuğun gelişimsel özelliklerini öğrenir
 • Anne-baba normal ve anormali keşfederek çocuğuna bir yol
 • haritası çizer
 • Anne-baba çocuğun yaşına uygun bir şekilde değerleri kazandırır
Mutlu Çocuk


 • Çocuğu Keşfetme ve Geliştirme
 • Çocuğa Sorumluluk Kazandırma ve Çocuk Adına Karar Verme
 • Çocuğun Motivasyonunu Artırma
 • Başarı ve Mutluluk İlişkisi
 • Gayretli ve Rezilyant Çocuk Yetiştirme
 • Çocuklarda Kişisel Gelişim ve Yaratıcılığı Keşfetme
 • Duygusal Zekanın Desteklenmesi ve Bilişsel Esnekliğin Korunması
Bölüm Sonu Kazanımlar:
 • Anne-baba çocuğun gelişimini potansiyeline en yakın şekilde destekler
 • Anne-baba çocuğun yaşına uygun sorumlulukları çocuğa çatışmadan kazandırır
 • Ebeveynler hem kendi hem de çocuğun rezilyansını geliştirir
 • Çocuğun kişisel gelişimine katkı sağlar
 • Ebeveynler çocuğun yaratıcılığına eşlik eder ve geliştirir
Sağlıklı Çocuk


 • Çocukta Beslenme
 • Korkulu, Takıntılı, Kaygılı Çocuk
 • Teknoloji ve Madde Bağımlılığı
 • Çocuklarda Cinsel Kimlik Problemleri
 • DEHB ve Öğrenme Bozukluğu Olan Çocuklar
 • Üstün Yetenekli Çocuklar
 • Otizm Spektrum Bozukluğu ve Serebral Palsi
Bölüm Sonu Kazanımlar:
 • Ebeveynler çocuğun yaşadığı problemin nedenini keşfeder
 • Ebeveynler çocuğunun sorununa sağlıklı ve gerçekçi çözümler hazırlar
 • Anne ve baba çocuğunun yeteneklerini keşfeder ve bunları çocuk adına fırsata çevirir
Mutlu Yetişkin


 • Bireyin Kendini Tanıması
 • Yetişkinlerde Kişisel Gelişim
 • Ebeveynler Arası İletişim
 • Cinsel Sağlık 1
 • Cinsel Sağlık 2
 • Boşanma
 • Bekar Anneler-Babalar
Bölüm Sonu Kazanımlar:
 • Birey psikolojik sağlığını nasıl koruyacağını öğrenir
 • Birey hayatını kolaylaştıracak ve gelişimine katkı sağlayacak faaliyetleri hayatına uyarlar
 • Birey yaratıcılık, problem çözme, eleştirel düşünme, bilişsel esneklik gibi becerilerini nasıl geliştireceğini kavrar