YARATICI EĞİTMENLİK EĞİTİMİ

YEE


Eğitim Ortamında İletişim

Katılımcıların hem kendi aralarındaki iletişimi yönetebilmeleri hem de sosyal ilişkilerinde diğer bireylerle olan iletişimi yönetebilmeleri için gerekli beceriler konusunda yetkinlik kazanmaları hedeflenmektedir.


Teknolojik Yetkinlikler Eğitimi

Sunum yapmak isteyen katılımcıların sunumlarını daha etkili, daha akılda kalıcı bir şekilde yapmalarına yardımcı olmak ve yeni nesil araçlarla teknolojik yetkinliklerini geliştirmektir.Modern Sunum Teknikleri

Katılımcıların hem kendi aralarındaki iletişimi yönetebilmeleri hem de sosyal ilişkilerinde diğer bireylerle olan iletişimi yönetebilmeleri için gerekli beceriler konusunda yetkinlik kazanmaları hedeflenmektedir.


Öyküleştirme Eğitimi

Bu program katılımcıların etkili bir iletişim ve bağ kurmasını sağlamayı, duygularını tanıyarak içsel motivasyonlarını yükseltmeyi ve hayat boyu eğitimlerinde öğrenme verimliliğini arttırmayı hedeflemektedir.